Generell info
Medarbeidere
Bedriftshistorie
BRIDON wire
ROCK tråldører
Kontaktinfo
 

 

Virksomhetens historie

                                                     

                   Harald Johan                            Senior                                  Frank        

Stiftelse

Aksjeselskapet Johan Christian Loennechen AS ble stiftet i 1964. Virksomhetens historie strekker seg imidlertid lenger tilbake i tid enn dette. Harald Johan Loennechen etablerte seg som selvstendig salgsagent allerede før andre verdenskrig, og Johan Christian Loennechen  (Senior) like etter krigen. På slutten av 1940-tallet slo de sine forretninger sammen, med det for øye at Johan Christian skulle ta over det hele på sikt.

Harald Johan Loennechen (1888-1951)             

Harald oppholdt seg tidlig i sin yrkeskarriere både i England, Tyskland og Spania. Der samlet han erfaringer og kontakter før han reiste hjem til Kristiansund og etablerte agenturforretning. Hans spesialitet var emballasje for fiskeindustrien, men han solgte også mye annet, blant annet engelsk utstyr for havfiske fra The Great Grimsby Coal, Salt & Tanning Company (Cosalt) og British Ropes Limited of Doncaster (Bridon). Da helsen begynte å bli dårlig på slutten av 1940-tallet, slo han seg sammen med sin yngere slektning Johan Christian, som på egen hånd hadde etablert seg som salgsagent noen år tidligere.

Utenfor yrkeslivet huskes Harald særlig for sin innsats for turistforeningsvirksomhet. Han brukte sine kontakter til å skaffe Kristiansund og Nordmøre Turistforening flere hytter til gavepris fra engelske eiere, og gav også selv bort sin jakthytte på Dovre til foreningen (Loennechenbua). Det finnes flere artikler og bøker etter ham om hans opplevelser i fjellet.

Johan Christian Loennechen (Senior) (1921-2005)

Produktene Senior solgte i starten var mange og varierte, så som smøreolje, hermetikk og emballasje. Med sammenslåingen med Harald fikk han blant annet anledning til å selge stålwire og trålutstyr. Dette var en god kombinasjon med kontaktene han hadde igjennom sin svigerfar, som var en av pionerene i utviklingen av den norske trålnæringen. I de to første tiårene etter annen verdenskrig var Kristiansund hovedhavn for trålfiske og bygging av trålere i Norge. Med gode kontakter i dette travle miljøet falt det naturlig å velge wire og trålutstyr som hovednæring. Kristiansund mistet utover 1960- og 1970-tallet sin dominerende stilling i trålnæringen, men med Senior i ledelsen greide vår bedrift omstillingen til et mer nasjonalt marked godt. Han arbeidet aktivt mot kunder både på Sunnmøre og i Nord-Norge.

Senior var en personlighet og humørspreder hele sitt liv. Han var meget sosial, og satte stor pris på den kontakten med folk som arbeidet innebar. Helt til det siste var han å finne på kontoret flere dager i uken.

Frank Lystad (1930- )

Frank ble ansatt av Senior som tenåring, og han arbeidet i bedriften helt fram til oppnådd pensjonsalder i 1997. Han var en betrodd og positiv medarbeider med gode evner, og deltok i mange sider av virksomheten. Som pensjonist er han fortsatt knyttet til handelsnæringen, nå gjennom hjelp med driften av sin datters skoforretning i Kristiansund sentrum.

Virksomheten i senere år

Utover 1970-tallet tok Johan Christian Loennechen (Junior) over ledelsen av selskapet. Selv om konkurransen har hardnet til, er bedriften fortsatt en ledende aktør innen sin nisje. Dette trass i at markedet på grunn av mindre kvoter og mer effektive båter har blitt mindre. Vi er fagfolk innen å fremskaffe riktig utstyr på rett sted til rett tid, og vårt motto er ”Speed and Service”.


 

 


 
 
  
 


     

Johan Christian Loennechen AS, Astrups gate 3,6509 Kristiansund N - Norway. Phone: +47 71 56 64 56,  post@jclas.no
Grafisk ide, design og produksjon: Ramvik AS   system: Zonate® CMS